Listopad 2019 r. – Wystawa projektu CURIE podczas Genius Loci 2019 połączona z wykładem nt. miejskiego transportu przyszłości