Wrzesień 2017 r. – Finalista Konkursu na Polski samochód elektryczny organizowany przez ElectroMobility Poland S.A.